كل عناوين نوشته هاي اودسان

اودسان
[ شناسنامه ]
خسته ام رفيق ...... چهارشنبه 96/3/31
سکوت خستگي ...... سه شنبه 96/3/30
چراغ آسمان ...... چهارشنبه 95/11/27
رهگذر ...... سه شنبه 95/11/26
اي دوست ...... دوشنبه 95/11/25
خلوت باراني ام ...... دوشنبه 95/11/25
تقدير ...... يكشنبه 95/11/24
مستي عشق ...... جمعه 95/11/22
روياهاي خيالي ...... پنج شنبه 95/11/21
هواي سرد فاصله ...... سه شنبه 95/11/19
تب غريب ...... يكشنبه 95/11/10
سکوت دل ...... پنج شنبه 95/11/7
تداعي اشک ...... سه شنبه 95/11/5
تمامِ من ...... يكشنبه 95/10/26
بودنهاي ناگزير ...... سه شنبه 95/10/21
  ==>   ليست آرشيو شده ها